Worship Services:

Sunday:

AM Worship Assembly . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 a.m.

Servicio de Adoración (en Español). . . .  10:00 a.m.

(Children’s Bible Time during AM Worship)

PM Worship Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . 5:00 p.m.

Bible Classes:

Sunday:

Bible Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00 a.m.

Estudio  Biblico (en Español) . . . . . . 9:00 a.m.

Tuesday:

Ladies’ Bible Study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11:00 a.m.

Wednesday:

Bible Study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00 a.m.

Bible Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:00 p.m.